Fråga 2022/23:621 Spelande som riksdagsbundet kulturmål

av Rickard Nordin (C)

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Jag ställde nyligen en fråga till kulturministern om hennes och regeringens syn på spelande, efter ett uttalande i NWT där kulturministern uttalat att spelande är kultur. I svaret kan vi läsa att ministern hänvisar till de riksdagsbundna målen för kulturen. Ministern anför följande:

”Det finns idag inte något fastställt statligt kulturbegrepp. Det som styr den statliga kulturpolitiken är de av riksdagen beslutade nationella kulturpolitiska målen, som bland annat slår fast att alla ska möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”

Det är korrekt att kulturbegreppet inte är fastslaget i detalj och att det är målen som styr. Det är dock bara halva sanningen.

På regeringens egen hemsida kan vi nämligen läsa följande:

”På kulturområdet finns det även riksdagsbundna mål inom:

Det är regeringens uppgift att lägga fram förslag, exempelvis kulturpolitiska målsättningar, till riksdagen. Det är uppenbarligen så att regeringen därför har pekat ut vissa områden specifikt som ryms inom kulturbegreppet. Om nu ministern står upp för att spelande är kultur måste ju regeringen också se till att det ryms inom de mål som sätts upp.

Min fråga till kulturminister Parisa Liljestrand är därför:

 

Kommer ministern och regeringen att agera för att addera spelandet till de riksdagsbundna målen?