Fråga 2022/23:614 Ordning och reda i taxibranschen

av Serkan Köse (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Sedan 1990-talet har taximarknaden varit avreglerad. Enligt många experter har branschen förändrats till det sämre och blivit en nedåtgående spiral för både förare och taxibolag. Det finns många strukturella problem inom branschen, inklusive tuffa arbetsförhållanden och en ökande brist på förare.

Med delningsekonomin och den nya teknikens framsteg har nya företag slagit sig in på marknaden. I vissa fall har deras verksamhet klassats som brottslig, medan den i andra fall har hamnat i en gråzon.

I Stockholmsregionen är Taxi Stockholm en stor arbetsgivare som skapar många arbetstillfällen och är det enda taxibolaget som erbjuder sjysta villkor för sina anställda. Men de utmanas av företag som inte är seriösa och som bidrar till arbetslivskriminalitet.

I dag råder det inte ordning och reda inom taxibranschen, och därför behövs en helhetsöversyn av branschen med lösningar som kan leda till en väl fungerande bransch.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att ta initiativ till en helhetsöversyn av branschen med lösningar som kan leda till en väl fungerande bransch med ordning och reda i framtiden?