Fråga 2022/23:613 Stödresurser från EU till Georgien i medlingen mellan Armenien och Azerbajdzjan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Under den pågående konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien behöver initiativ tas för att medla mellan parterna. Georgien, som gränsar till de båda länderna, har försökt spela en fredsskapande roll eftersom man vill förhindra att konflikten sprider sig till den bredare regionen i södra Kaukasusområdet.

Redan tre dagar efter att Azerbajdzjan gick till anfall mot Armenien den 27 september 2020 bjöd Georgiens dåvarande premiärminister Giorgi Gacharia in de stridande parterna för samtal i Georgien. ”Georgien är redo att stödja [freds]processen på alla möjliga sätt, inklusive att vara värd för ett möte i Tbilisi för parterna i konflikten för att föra en dialog”, meddelade han.

Georgien har länge varit ett exempel på fredlig samexistens mellan armenier och azerbajdzjaner och landet hyser förtroende från både Armenien och Azerbajdzjan. Men landet efterlyser samtidigt mer stöd i processen.

Jag skulle vilja fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Bidrar EU med några stödresurser för att bistå Georgien i deras arbete med att försöka medla mellan parterna i konflikten, och om inte, avser ministern att ta initiativ inom EU för att EU ska bistå Georgien med sådana resurser?