Fråga 2022/23:612 Sveriges åtgärder för att inkludera Taiwan i WHA

av Nima Gholam Ali Pour (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den 21–30 maj kommer World Health Assembly äga rum i Genève. Ett land som är exkluderad från denna församling är demokratin Taiwan, detta trots att Taiwans arbete med hälsofrågor ligger i framkant.

Taiwan har bidragit till den globala responsen mot pandemier som sars, ebola och covid-19. Taiwan har också fått beröm för sin snabba och effektiva hantering av covid-19, som har hållit smittspridningen och dödstalen låga. Taiwan har donerat medicinsk utrustning och vacciner till andra länder.

Anledningen till att Taiwan har exkluderats från WHA och WHO är påtryckningar från Kina i syfte att isolera Taiwan. Förtroendet för WHA och WHO kommer att urholkas om organisationen exkluderar demokratier på grund av Folkrepubliken Kinas expansiva och militaristiska utrikespolitik.

Taiwan är exempel på ett land som har gjort stora framsteg i sitt hälsoarbete, trots politiska hinder och begränsade resurser. Taiwan har visat att det är möjligt att skapa ett hälso- och sjukvårdssystem som är tillgängligt, kvalitativt och rättvist för alla invånare.

I ett tidigare svar på frågan (2022/23:536) om vilka specifika åtgärder utrikesministern vidtar för att inom ramen för EU-ordförandeskapet lyfta behovet av att just Taiwan ska få en inbjudan att ingå i WHO:s och WHA:s arbete, har utrikesministern slentrianmässigt svarat att Sveriges representation i Genève har kontakter med Taiwans representationskontor, och utbyter löpande information med andra länder som också stöder Taiwans deltagande i WHO:s arbete. Detta säger inte mycket om vilka åtgärder Sverige avser att vidta för att avsluta exkluderingen av Taiwan från WHA och WHO.

Vi lever i en tid då demokratin och rättsstaten är utmanad på en internationell nivå av stormakter med helt andra system där folkstyret antingen är urholkat eller helt och hållet saknas. Nu mer än någonsin gäller det att ställa sig på rätt sida av historien.

Mot bakgrund av ovanstående önskas utrikesminister Tobias Billström svara på följande fråga:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att lyfta fram behovet av att Taiwan ska få en inbjudan till WHA som observatör?