Fråga 2022/23:608 Lagstiftningen om vinterdäck

av Malin Larsson (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I Sverige är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag mellan den 1 december och den 31 mars. Det är förbjudet att använda dubbdäck under tidsperioden den 16 april–30 september om det inte är eller förväntas bli vinterväglag. Polisen kan däremot avgöra om vinterväglag råder efter den 15 april och då meddela att dubbdäcken kan vara kvar. Men det är en skarp lagstiftning som kan innebära böter om du kör med dubbdäck efter den 15 april, och därför rättar sig de flesta bilister efter detta.

I Västernorrland uppstod förra veckan en rad frågor angående lagen och tolkningen av lagen om vinterdäck. Flera personer blev då bötfällda av polisen för att de körde med vinterdäck efter den 15 april. De hade inte bytt till sommardäck eftersom det fortfarande var vinterväglag på vissa platser, och det varnades dessutom för snöoväder kommande vecka. Det skulle komma att vara vinterväglag och utifrån detta, med tanke på trafiksäkerheten, valde många att avvakta med att byta till sommardäck.

Sverige är ett avlångt land där väderförhållandena skiljer sig mycket åt. Framför allt under vår- och hösttider kan väderförhållandena skilja sig väldigt mycket åt beroende på var du bor i landet. I slutet av april och i början av maj kan södra och mellersta Sverige stå i full blom med temperaturer uppemot 20 grader, medan det i norra Sverige samtidigt kan vara minusgrader, snöoväder och halka.

Det handlar om trafiksäkerhet, och som lagen är formulerad i dag finns det ingen flexibilitet utifrån var i landet du bor. Det tas ingen hänsyn till lokala väderförhållanden och geografiska skillnader under årstiderna.

Mot bakgrund av det som har framförts vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen på området?