Fråga 2022/23:607 Regeringens utnämningar till lärosätenas styrelser

av Åsa Westlund (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Den fria forskningen är en grundläggande och viktig del av vårt samhälle. I dag upplever många forskare, inte minst klimatforskare, att de utsätts för hat och hot. Nu sägs att regeringen kommer att förordna ledamöter till högskolor och universitets styrelser på kortare tid än brukligt, eftersom regeringen vill ha möjlighet att byta ut ledamöter. Samtidigt vet vi att SD har krävt inflytande över regeringens utnämningar. 

Jag vill därför fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Har ministern samrått eller har ministern för avsikt att samråda med Sverigedemokraterna under regeringens arbete med att ta fram och föreslå vilka personer som ska utses till lärosätenas styrelser?