Fråga 2022/23:605 Boende för anställda GSS/K-soldater inom Försvarsmakten

av Mikael Larsson (C)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Hela Sveriges totalförsvar ska stärkas och byggas ut. Inom Försvarsmakten finns det i dag anställda GSS/K-soldater.

För att locka personer att efter värnplikten också fortsätta och kvarstanna inom Försvarsmakten som yrkessoldater och sedan kanske fortsätta att läsa vidare till officer är – vid sidan av bra infrastruktur, personlig utrustning och villkor – tillgången till boende helt avgörande.

För de soldater som tar anställning inom Försvarsmakten är tillgången till boende oerhört viktig för att man ska kunna sätta upp stående förband vid olika platser runt om i landet. Frågan om boende för anställda soldater på Gotland är i dagsläget en avgörande och akut fråga för att man ska kunna rekrytera och bibehålla GSS/K. Kopplingen mellan att kunna erbjuda bostäder på Gotland och möjligheten för Försvarsmaktens personaltillväxt på ön och även runt om i hela landet är därför nödvändig att säkerställa.

Utifrån ovanstående vill jag fråga försvarsminister Pål Jonson:

 

Vilka initiativ avser ministern att ta för att säkerställa boende för anställda GSS/K-soldater inom Försvarsmakten på primärt Gotland, men även i övrigt?