Fråga 2022/23:604 Gängkriminellas påverkan på beslut om barn

av Gustaf Lantz (S)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Sveriges radios program Kaliber rapporterade nyligen om att anställda på fritidsgård och bibliotek i Hammarkullen inte polisanmält förtäckta dödshot från flera minderåriga personer i ett kriminellt nätverk. Inte heller har händelserna föranlett orosanmälningar till socialtjänsten.

Enligt granskningen har personal på en fritidsgård blivit slagna, hotade och trakasserade när de portade ett ungdomsgäng. Händelserna finns beskrivna i ett tjugotal interna tillbudsrapporter från 2022. Men tvärtemot kommunens policy gjordes inga polisanmälningar av hoten och våldet.

Efter en polisinsats gällande stenkastning och hot skriver polisen att personalen inte vågar medverka i någon utredning. Inte heller gjorde förvaltningen några orosanmälningar till socialtjänsten.

Denna problembild är tyvärr inte bara relaterad till Göteborg. Fackförbund som organiserar handläggare inom kommuner har också slagit larm om att det ofta förekommer hot i syfte att påverka kommunala beslut.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag ställa följande fråga till statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att kriminella gäng inte ska påverka beslut som rör samhällets insatser för att hjälpa barn?