Fråga 2022/23:600 Åtgärder mot boffning

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Förra veckan avled en 14-årig flicka på en skola i Luleå efter att ha boffat drivgasen från torrschampo. Det är tyvärr bara ytterligare ett tragiskt exempel på hur den livsfarliga Tiktok-trenden spritt sig allt längre ner i åldrarna.

Under våren har flera olika larmrapporter kommit om ökad boffning bland ungdomar, och det handlar då om inandning av drivgas som finns i helt vanliga, lätt tillgängliga hushållsprodukter. På Giftinformationscentralen har man sett en ökning av frågor just kring torrschampo den senaste tiden. Främst är det barn i högstadieåldern som berusar sig på gasen. För att sprida informationen kring problemet har Giftinformationscentralen också gått ut med en varning – gasen kan leda till hjärtstillestånd och i värsta fall döden.

I Luleå har det offentliga nu kraftsamlat. Polisen, kommunen och regionen varnar nu på bred front för riskerna. En del handlare inför också egna former av försäljningsbegränsningar eller lyfter bort produkterna ur sortimentet. Det är bra och viktiga insatser från många olika aktörer i ett akut skede.

Från nationellt håll hör vi dock ingenting. Ingen av regeringens statsråd har kommenterat saken eller vidtagit åtgärder. Problemet med boffning är inte något specifikt för Luleå utan finns i hela landet, och mer behöver göras för att sätta stopp för denna tragiska utveckling. Det kan handla om förbud eller om åldersgränser eller nationella informationsinsatser.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen i detta läge, och kommer ministern att ta något initiativ till omfattande informationsinsatser kring faran med boffning?