Fråga 2022/23:596 Informationen i UD:s ”svensklista”

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Under söndagen gav riksdagen klartecken till att skicka en väpnad styrka för att bistå vid evakueringen av svenskar som befinner sig i det våldsdrabbade Sudan. På måndagen meddelas att all svensk utsänd personal har evakuerats ur Sudan. ”Samtidigt bedöms omkring 150 svenska medborgare vara kvar i landet – och det är oklart hur de kan tas hem”, rapporterar Expressen på måndagen.

De 150 personer som bedöms vara kvar är anmälda via den så kallade svensklistan. Utrikesministern säger till Expressen att ”de personer som är kvar på den så kallade svensklistan ska vi naturligtvis i görligaste mån försöka understödja. Samtidigt har man ett eget ansvar också och det kommer bli en komplicerad fråga”.

Syftet med ”svensklistan” är att uppgifterna vid behov ska kunna användas av UD eller ambassaden för att kontakta svenskar eller resenärer med svenskt PUT om en konsulär krissituation skulle inträffa. Listan upprättas genom att den enskilde som reser lämnar uppgifter om vistelseort och hur resenären kan kontaktas under utlandsvistelsen. Avanmälan kan ske när som helst.

Ledarsidorna.se skriver i en artikel den 24 april att ”det finns inga identitetsspärrar på svensklistan utan vem som helst, även de som inte har rest eller ens har för avsikt att resa till landet i fråga kan lägga in sina uppgifter. Och eftersom listan som sådan inte heller uppdateras annat än på individnivå kan listan som UD har tillgång till, och som ligger till underlag för Försvarsmaktens evakueringsstyrkas planering inte bara omfatta individer som inte har rest ännu utan även sådana som redan återvänt till Sverige. Eller sådana som har andra syften med att registrera sig.”

Ledarsidorna.se tar även upp en annan aspekt med ”svensklistan”:

”Den låga säkerheten och den låga trovärdigheten i informationen som läggs in kan nyttjas av främmande makt eller motsvarande för att lura in svenska evakueringsstyrkor i bakhåll efter att ha skapat bilden av att svenska resenärer uppehåller sig i ett visst område. Ett inte osannolikt scenario då även Wagnergruppen, som har intressen i Sudan, kan komma att initiera på uppdrag av främmande makt. Wagnergruppen har framför allt Ryssland som främsta uppdragsgivare. Ryssland har, sedan den svenska Nato-ansökan skickats in, klassat Sverige som fientligt sinnat.”

Enligt Ledarsidorna.se tillmäter inte tjänstemän vid UD med erfarenhet från andra kriser “svensklistan” något större värde utan ser framför sig samma kaos som i samband med evakueringen från Kabul.

Ledarsidorna.se framför att det finns osäkerhet kring ”svensklistan” och att den låga säkerheten och den låga trovärdigheten i informationen som läggs in i listan medför risker.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att höja både säkerheten och trovärdigheten i informationen i ”svensklistan”, och vilka är dessa i så fall?