Fråga 2022/23:595 Erkännande av folkmordet 1915 i dåvarande Osmanska riket

av Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Det har gått 108 år sedan folkmordet på armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontiska greker i dåvarande Osmanska riket. Den 24 april hedrar människor världen över minnet av alla de kvinnor, män och barn som mördades.

Enligt talesättet läker tiden alla sår. Det är inte sant. För att sår ska läka krävs erkännande och upprättelse. Därför är det så viktigt att vi erkänner folkmordet 1915 och att vi hedrar alla dem som mördades genom att lära av historien. Många svenskar är i dag ättlingar till de människor som fick sätta livet till. Folkmordet 1915 är också en del av vår historia. Därför är det extra viktigt att Sveriges regering erkänner det.

År 2010 beslutade riksdagen på initiativ av bland andra Vänsterpartiet att erkänna folkmordet 1915. Det var ett viktigt och uppskattat beslut som tyvärr varken den dåvarande borgerliga regeringen eller den efterföljande S-MP-regeringen valde att genomföra.

Att inte erkänna folkmordet är likvärdigt med att förneka det och därmed stödja Turkiets alltmer aggressiva och hotfulla politik mot Armenien. Armenien behöver allt tänkbart stöd mot de totalitära och odemokratiska krafter som härskar i Turkiet i dag. För att bryta den utvecklingen måste regeringen nu verkställa riksdagens beslut om att erkänna folkmordet 1915.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Avser ministern att ta några initiativ för att regeringen ska följa riksdagens beslut att erkänna folkmordet på armenier, assyrier/syrianer, kaldéer och pontiska greker i dåvarande Osmanska riket som ett folkmord?