Fråga 2022/23:590 Arbetslösheten i Söderhamn

av Jim Svensk Larm (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Tisdagen den 18 april debatterade de socialdemokratiska riksdagsledamöterna med arbetsmarknadsministern hur vi ska få ned arbetslösheten i Gävleborg. Arbetslösheten i Gävleborg har länge legat bland de högsta i landet och därför är det viktigt att åtgärder vidtas för att få ned arbetslösheten.

Arbetslösheten skiljer sig mellan olika delar av länet liksom mellan olika delar av landet. I debatten lyftes många olika delar som alla ingår i arbetslöshetsbekämpningen, däribland utbildning, statliga jobb och infrastruktur.

Många av åtgärderna som vidtas från statlig nivå blir generella och är således inte alltid anpassade efter de lokala förutsättningarna. När tidningen Arbetet sammanställde hur många lediga jobb det fanns i förhållande till antalet arbetslösa var det ett par kommuner i Gävleborg som stack ut. Den som stack ut mest var Söderhamn, där det går 9,6 arbetslösa per jobb. Det placerar Söderhamn på fjärde sämsta placeringen i hela Sverige.

Med anledning av ovan vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att arbetslösheten i Söderhamn inte ska öka?