Fråga 2022/23:589 CSN:s arbete med omställningsstudiestödet

av Niklas Sigvardsson (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Sedan regeringen presenterade sin vårändringsbudget har rapporterna och reaktionerna haglat om att det finns stora risker att tusentals personer som skulle kunna få omställningsstudiestöd inte kommer att kunna få detta för att personalen inte räcker till på CSN. Personalen på CSN sliter hårt och har gjort det under en lång tid. Det är därför myndigheten också har äskat mer medel redan under innevarande år. Det är mycket allvarligt.

Under frågestunder och som svar på skriftliga frågor och interpellationer har utbildningsministern försäkrat mig och parterna om att regeringen ska agera för att parternas överenskommelse ska respekteras och genomföras, med de intentioner som avtalet stipulerar. Därför är de senaste dagarnas rapporter ännu mer allvarliga.

I Sveriges Radio den 19 april uttalade sig utbildningsministern om att regeringen har gett CSN uppdraget att se över personalförflyttningar inom myndigheten för att klara av att handlägga alla de ansökningar som har kommit in. Långt mer än vad som var förväntat, vilket är positivt.

Min fråga till utbildningsminister Mats Persson är därför:

 

Hur ska ministern säkerställa att handläggningen av både omställningsstudiestödet och övriga stöd säkerställs med anledningen av kommande personalförflyttningar?