Fråga 2022/23:588 Skydd av det svenska alkoholmonopolet

av Yasmine Bladelius (S)

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

När den socialdemokratiska regeringen tillsatte utredningen om gårdsförsäljning var direktiven tydliga – endast förslag som var förenliga med det svenska alkoholmonopolet skulle läggas fram.

Under utredningsarbetet och efter att förslagen presenterats har dock tunga instanser pekat på att förslagen tvärtom är förknippade med stora risker. Flera av utredningens experter lämnade också särskilda yttranden för att man ansåg att utredningens rättsliga analyser och slutsatser var felaktiga.

Också Socialdepartementets egen rättsliga bedömning visar att utredningens förslag ”inte uppfyller utredningens direktiv att monopolet ska vara säkrat” samt att det skulle vara ”mycket svårt eller omöjligt” att rulla tillbaka gårdsförsäljningsreformen om den skulle vara oförenlig med EU-rätten.

Därför vill vi socialdemokrater att regeringen inhämtar ett förhandsbesked från EU och försäkrar sig om att det svenska alkoholmonopolet förblir detsamma även om gårdsförsäljning införs. Det har regeringspartierna sagt nej till. 

Jag vill därför fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Varför anser inte ministern att det ska inhämtas ett förhandsbesked från EU som ett led i arbetet med att skydda det svenska alkoholmonopolet och bevara Systembolaget?