Fråga 2022/23:582 En nationell strategi för kompetensförsörjning

av Serkan Köse (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

I en interpellationsdebatt den 11 april nämnde energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) att ”regeringen tar fram en strategi för norra Sverige. Strategin kommer att vara holistiskt långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen”.

Med anledning av det vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Innefattar denna strategi även arbetsmarknadsområdet, det vill säga ingår det en plan för att klara kompetensförsörjningen i den nämnda strategin?