Fråga 2022/23:571 Privata jetplan på Bromma flygplats

av Daniel Helldén (MP)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Nyligen förbjöd Europas tredje största flygplats, Schiphol i Amsterdam, privata jetflygplan. Den huvudsakliga anledningen till detta förbud är de enorma utsläpp som skapas av privatflyg. Nyligen visade en rapport att privata jetflyg släpper ut ungefär 40 gånger mer per person jämfört med vanligt flygresande. 

Det rödgröna styret i Stockholms stad kräver därför att regeringen, på samma sätt som i Amsterdam, förbjuder privata jetflygplan på Bromma flygplats. Regeringen har ännu inte uttalat sig i denna fråga.

Jag skulle därför vilja ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson: 

 

Vill statsrådet och regeringen förbjuda privata jetflyg på Bromma flygplats?