Fråga 2022/23:568 Gödselgasstödet

av Monica Haider (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Gödselgasstödet infördes av den socialdemokratiska regeringen som ett tioårigt projekt 2014–2023. Jordbruksverket kommer att genomföra den sista utlysningen i oktober 2023 för produktion som avser den 1 oktober 2022 till den 30 september 2023.

Den förra regeringens intention var att flytta över stödet till Energimyndigheten 2024, vilket Biogasmarknadsutredningen föreslog. Regeringen har aviserat 700 miljoner i budget 2024–2025 till Energimyndighetens stöd. Nu finns det en stor oro för vad som händer med stödet de tre sista månaderna i år. För att förlängningen och överflyttningen ska kunna ske krävs det en förordningsändring. Till detta så kommer också borttagandet av skattebefrielsen som frestar lantbrukarnas ekonomi hårt. De 72,5 miljoner som finns i år till gödselgasstöd räcker inte till att betala ut fullt stöd i år (40 öre per kilowattimme) utan det behövs cirka 50 miljoner till.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Har ministern för avsikt att verka för att genomföra förändringar vad gäller gödselgasstödet, t.ex. genom att förlänga stödet efter den 30 september och flytta över stödet till Energimyndigheten?