Fråga 2022/23:567 Inlandsbanan

av Kalle Olsson (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I valrörelsen lovade det största regeringspartiet, Moderaterna, att säkerställa finansiering för en omfattande upprustning av Inlandsbanan. Upprustningen skulle ske ”relativt snabbt”, enligt Moderaternas trafikpolitiska talesperson. I de initiativ som regeringen har aviserat för järnvägen finns inte Inlandsbanan med. Faktum är att huvuddelen av satsningarna avser järnvägsnätet i södra Sverige.

Min fråga till statsrådet Andreas Carlson är:

 

Har statsrådet och regeringen för avsikt att rusta upp Inlandsbanan, och i så fall när?