Fråga 2022/23:563 Okända skolor

av Linus Sköld (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Skolinspektionen har vid en utredning om missförhållanden i en skolverksamhet i Varberg upptäckt en dittills okänd skola. En fristående huvudman har drivit en filial till sin verksamhet i en annan kommun, helt utan myndigheternas kännedom, i över fem år. Det är allvarligt.

Skolinspektionen har vid tillsynen dessutom hittat flera omfattande och allvarliga brister i verksamheten, och huvudmannen föreläggs nu vid vite att stänga den nyupptäckta skolenheten senast till höstterminsstarten. Det är bra att Skolinspektionen hittar missförhållanden och har verktyg att agera. Men upptäckten av en okänd skola väcker frågor: Hur många fler skolenheter finns det som bedrivs utanför myndigheternas insyn? Hur stora brister kan det finnas i dessa utan att någon begär rättelse?

Skolmarknadssystemet har kända brister sedan tidigare. Det driver segregation och leder till orättvis resursfördelning. Skolpengen är ineffektiv användning av skattemedel, och vinstintresse och konkurrens driver skolor att jaga kostnader men polera ytan. Systemet leder till betygsinflation och till att pengar som avsatts för barnens utbildning i stället används till marknadsföring. Att det nu uppdagas att systemet även inrymmer dolda skolor är bara ännu ett problem med det skolsystem vi har.

Att alla uppgifter om friskolor blev offentliga så som de är om kommunala skolor hade kunnat vara en dellösning på detta. Regeringen har dock hittills visat sig ovillig att låta fristående skolor omfattas av offentlighetsprincipen. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Hur ska statsrådet agera för att säkerställa att det inte finns skolor som drivs utan myndigheternas kännedom i Sverige?