Fråga 2022/23:562 Reservhamn på Gotland

av Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Att ta sig till och från Gotland kan man göra med flyg eller båt. Gotland är en stor turistaktör under sommarmånaderna, och då ökar den fasta befolkningen på ön från cirka 60 000 till 120 000. 

Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön och har haft det under och genom historien. Gotland är en stor livsmedelsproducent, och just sjövägen är viktig för Gotland för att skicka varor till och från fastlandet. 

Den militära verksamheten har återetablerats på Gotland sedan P 18 åter startade upp verksamhet under 2018. 

En sårbarhet som dock finns på Gotland just nu är att man enbart har en hamn, och det är den i Visby, som kan ta emot såväl Gotlandsfärjan som Försvarsmaktens fartyg. När nu Sverige också är på väg in i Nato och ska kunna ta emot värdlandsstöd är just djupet i hamnar viktigt, liksom att kunna upprätthålla reservhamnsfunktion för färjetrafiken med roro-ramp för lastning och lossning. 

På Gotland finns möjlighet att etablera just en ny reservhamn i Kappelshamn. 

Utifrån ovanstående vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att verka för att en reservhamn ska inrättas på Gotland?