Fråga 2022/23:561 Tydlighet i fråga om Taiwan

av Staffan Eklöf (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Enligt regeringsförklaringen ska Sveriges relation till Kina vara förankrad i en gemensam europeisk strategi med en tydlig transatlantisk länk.

Frankrikes president Emmanuel Macron uttryckte nyligen ungefär att EU varken borde följa USA eller Kina och inte vara en vasall under USA. Vidare sa han till medierna: – ”Vi får inte trassla in oss i en världslig oreda och kriser som inte är våra.” Detta sker vid en tid då Kina skramlar med vapnen mot Taiwan.

Uttalandet har redan gjort skada genom att EU:s hållning har blivit otydligare, både vad gäller EU:s stöd till Taiwan och vad gäller EU:s samarbete med USA i säkerhetsfrågor. Det relativiserar även de hot som Kina nu utsätter Taiwan för. Enligt tidningen Expressen har dessutom den före detta utrikesministern Carl Bildt twittrat följande: ”EU-synen på Taiwan-frågan måste vara att vi håller fast vid idén om Ett Kina, och följaktligen inte stöder Taiwans oberoende, men att varje lösning av frågan måste vara fredlig och att vi resolut skulle motsätta oss alla former våld från Kina.”

I Ukrainakriget är det tydligt att den demokratiska världens enighet är ett mycket viktigt värde. Det är viktigt att vi står upp för det Taiwanesiska folkets frihet.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Vad gör ministern för att upprätthålla och stärka EU:s enighet och tydlighet i dessa frågor?