Fråga 2022/23:557 Etableringsjobben

av Serkan Köse (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

År 2017 undertecknade LO, Unionen och Svenskt Näringsliv en överenskommelse som skulle ligga till grund för etableringsjobben. 2018 kom den socialdemokratisk ledda regeringen och arbetsmarknadens parter överens om att införa etableringsjobben för att få fler nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete. Processen med att införa etableringsjobben har pågått sedan dess.

I december förra året enades Svenskt Näringsliv, Unionen och LO om en uppgörelse om etableringsjobben, och i samband med det förklarade arbetsmarknadsminister Johan Pehrson att åtgärden var avgörande för att få ”fler långtidsarbetslösa och nyanlända i jobb”. Därefter har inte mycket hänt.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

När kommer etableringsjobben att vara på plats?