Fråga 2022/23:556 Arbetslösas ekonomiska levnadsvillkor

av Teresa Carvalho (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

I ett inlägg på Twitter den 13 april skrev arbetsmarknadsminister Johan Pehrson följande: ”Med regeringens politik kommer det inte vara lika fett att vara arbetslös.” Inlägget går inte att tolka på något annat sätt än att statsrådet anser att människor som är arbetslösa i Sverige i dag har det för gott ställt ekonomiskt. 

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Står ministern fast vid sitt uttalande rörande arbetslösas ekonomiska levnadsvillkor, och om svaret är ja, vad anser statsrådet och regeringen är en rimlig ekonomisk ersättningsnivå för den som är arbetslös?