Fråga 2022/23:555 Skolor utan tillstånd

av Niels Paarup-Petersen (C)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

En fristående skola med säte i Varberg startade en filial i Marks kommun utan tillstånd. Skolan har också låtit obehöriga lärare ge betyg utan stöd från behöriga lärare. Även detta går emot skollagen. Skolinspektionen riktar skarp kritik mot friskolan. Men friskolan får tid på sig till september att upphöra med verksamheten i Marks kommun innan skolan riskerar att få betala ett vite.

Huvudmannen Montessoristiftelsen Lära för livet har även bedrivit utbildning i förskoleklass trots att de inte alls haft tillstånd för att driva förskoleklass. De fick rent av avslag 2013 på sin ansökan att ha förskoleklass. Men de drev alltså förskoleklass ändå. Hur länge skolan har funnits är oklart då den ju inte har tillstånd, men kanske sedan 2010. Om detta berättar Mark-Posten. 

En skola har alltså haft verksamhet utan tillstånd och filialer utan tillstånd, och personer har gett betyg utan att ha tillstånd för det. Och den finns inte ens i Skolverkets statistik över alla svenska skolor. 

Vad händer då när Skolinspektionen kommer på besök? Skolan får ett halvår att fixa tillstånd innan de eventuellt ska betala vite på 300 000 kronor om de inte lagt ned eller sett till att fixa tillstånd. Om de lägger ned ska de inte betala vite alls. Men de har under hela perioden skolan varit igång fått skolpeng för en verksamhet de inte har tillstånd för. Det är absurt. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Accepterar statsrådet att det inte får omedelbara ekonomiska konsekvenser att i flera år bedriva skolverksamhet utan tillstånd och tjäna skattepengar på densamma, och om inte, hur tänker statsrådet agera för att stoppa sådant?