Fråga 2022/23:554 Observatörsstatus för Taiwan

av Kerstin Lundgren (C)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Det råder ett brett erkännande av värdet i att inkludera Taiwan i det globala hälsoarbetet. Det ligger i allas intresse att bjuda in Taiwan som observatör till det kommande 76:e mötet med WHA den 21–20 maj i Genève. WHO ska ju arbeta tillsammans för det bästa för alla människor, överallt.

Mot bakgrund av åren när världen sökt möta covid19-utbrottet finns det än starkare skäl att inkludera Taiwan, en mycket engagerad, kapabel och ansvarsfull medlem i det globala hälsoarbetet. Det finns inga skäl att fortsätta utesluta deltagande som skulle tillföra världen förmåga att möta globala utmaningar för vår hälsa.

Världen tjänar på att Taiwan kan delta i det globala samarbetet som inte bygger på suveräna stater. Sverige bör driva på för detta tillsammans med likasinnade och inom EU.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Ställer sig Sverige bakom en framställan från länder som kräver att Taiwan ges observatörsstatus i WHO?