Fråga 2022/23:551 Gränsstationen vid Svinesund

av Cecilia Rönn (L)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartner. Gränsstationen vid Svinesund utgör samtidigt EU:s yttre gräns, och varor som fraktas in i och ut ur Sverige ska därför kontrolleras och tulldeklareras. Gods som anländer till Göteborgs hamn transporteras vidare med långtradare in i Norge. Över 70 procent av Norges varuimport går landsvägen via Svinesundsbron in i landet. Trafiken ökar hela tiden. Statistik från Statens Vegvesen visar att den tunga trafiken ökade med 50 procent mellan 2006 och 2018. Trafikverkets prognoser pekar på en fortsatt ökning. Det bildas långa köer vid tullstationen vid Svinesund. Problemet har tyvärr funnits länge och accelererar dessvärre.

Tidigare har det varit stora problem med klareringen in i Norge vid Svinesund. Den norska myndigheten har aktivt arbetat med att korta köerna in till Norge. Numera är problemen störst in i Sverige från Norge, och köerna blir allt längre. Köandet vid tullstationerna ger ökade merkostnad för företagen och åkerinäringen, och det hämmar den ekonomiska tillväxten och handelsutbytet. Handeln med vår granne Norge är viktig, och det är tydligt att mer måste göras för att förenkla handeln med vår näst största handelspartner.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att förbättra tullarbetet vid Svinesundsbron för att underlätta handelsutbytet med Norge?