Fråga 2022/23:547 Allvarliga brister inom privat vård

av Karin Rågsjö (V)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

I ett uppmärksammat fall som Sydsvenskan nyligen rapporterat om har allvarliga brister vid en privat klinik lett till att en kvinna mist livet. Kvinnan drabbades av hjärtstopp och syrebrist i hjärnan efter en bukoperation och fick med ambulans föras till akuten. Efter två dygn i respirator på Skånes universitetssjukhus avled hon. Fallet har resulterat i att Region Skånes ambulansverksamhet skrivit en avvikelserapport, som skickas till den privata klinik där kvinnan opererades.

I avvikelserapporten framgår att ambulansbesättningarna på plats upplevde brister avseende handläggning och rutiner vid den aktuella händelsen. Hjärt- och lungräddningen uppfattades som bristfällig och patienten var ej uppkopplad till defibrillator eller annan övervakningsutrustning. När ambulansen kom till platsen möttes de av personal som inte visste var det fanns någon hiss för att få ned patienten till den väntande bilen. I rapporten konstateras också att trots upprepande frågor var det svårt att få en överrapportering eller journal.

Den fria etableringsrätten har lett till fler huvudmän och därmed en bristande samordning av vården. De ökade inslagen av privata aktörer ger också upphov till större byråkrati i och med att behoven av kontroll och uppföljning ökar. Denna väg leder allt längre bort från innehållet i hälso- och sjukvårdslagen och jämlik vård. Vänsterpartiet anser att valfriheten ska gälla för dem som behöver vård och omsorg, inte för privata företag.

Personalen är avgörande för kvaliteten i välfärden. Det är också den som kostar mest pengar. Därför är det inte konstigt att privata bolag oftast sparar in på personalen för att göra vinst. Privata utförare har i genomsnitt lägre bemanning, färre anställda med rätt utbildning samt fler deltids- och visstidsanställda jämfört med offentliga utförare.

Vänsterpartiet anser att de system som ger möjlighet till vinstjakt inom vården ska avskaffas och att aktiebolag inte ska tillåtas som aktör inom sjukvården.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att förhindra allvarliga brister inom privat vård?