Fråga 2022/23:542 Internationell närvaro i Armenien och Azerbajdzjan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Det har nu gått över 115 dagar sedan Azerbajdzjan blockerade Latjinkorridoren den 12 december 2022 – den enda landvägen till omvärlden för 120 000 armenier i Artsach (Nagorno-Karabach). Blockaden hindrar leveranser av essentiella varor som mat, mediciner, gas etcetera och är ett klart brott mot humanitära rättigheter och riskerar nu omfattande lidande.

För närvarande är hundratals civila i Armenien också berövade rätten att återförenas med sina familjer. Dessutom genomför de azerbajdzjanska myndigheterna öppet en politik för etnisk rensning genom att tillåta människor att lämna Artsach, men förbjuda inresa. Azerbajdzjans president Ilham Alijev har i intervju sagt att det är fritt för armenierna att lämna Artsach genom Latjinkorridoren men det är enkel resa som gäller, det vill säga man vill etniskt rensa området. Det är en ytterst oroande situation och ett klart brott mot det trilaterala avtal som slöts den 9 november 2020 mellan Azerbajdzjan, Armenien och Ryssland och som ska garantera fri och säker rörelse genom korridoren.

På Armeniens begäran har EU tillsatt en mission, EUMA, som utför rutinmässig patrullering och rapporterar om situationen, vilket kommer att öka EU:s förståelse av situationen på plats. EUMA, som har ett mandat på två år, kontrollerar kontaktlinjen mellan Armenien och Azerbajdzjan och har sitt operativa högkvarter i Armenien. Uppdraget ska bidra till stabilitet i Armeniens gränsområden, skapa förtroende på plats och säkerställa en miljö som främjar normalisering mellan Armenien och Azerbajdzjan med stöd av EU.

Men för de 120 000 armenierna instängda i enklaven Artsach finns bara de ryska ”fredsbevarande” styrkorna som utländska ögon för vad som händer där. När den ryska insatsens mandat går ut i november 2025 är rädslan stor att med ingen insyn i vad som händer i Artsach, som är omgivet och isolerat av Azerbajdzjan, kommer den etniska rensningen att ta andra proportioner.

Det är därför viktigt att det internationella samfundet behåller ögon på vad som sker. Världen har inte råd med ytterligare ett folkmord.

Sverige är nu ordförande i EU, och både Armenien och Azerbajdzjan ingår i det östliga partnerskapet.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Avser ministern att ta vidta några åtgärder för att garantera internationell närvaro i Armenien och Azerbajdzjan med ögon för vad som sker i Artsach efter november 2025?