Fråga 2022/23:539 Bedrägerier

av Nadja Awad (V)

till Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

Äldre är en särskilt utsatt grupp för bedrägerier, framför allt när det kommer till det som kallas för social manipulation. Undersökningen Svenskarna och internet för 2022 av Internetstiftelsen visar på att var 25:e person (4 procent) av dem födda på 1920- och 30-talen har råkat ut för att obehöriga har bett dem om koder från deras bankdosa. Totalt har sex av tio internetanvändare blivit utsatta för bedrägeriförsök på nätet under föregående år.

I juni 2022 kom ett avgörande från Högsta domstolen som innebar en delvis ny praxis jämfört med tidigare. HD tydliggjorde att det krävs mer än Arns hittillsvarande praxis för att en kontohavare ska anses ha agerat särskilt klandervärt och därmed att bankens ansvar upphör och den enskilde själv får bära hela förlusten.

Att ställa högre krav på bankerna att motverka bedrägerier handlar inte bara om att ge upprättelse till dem som drabbats av bedrägerier utan även om att upprätthålla människors förtroende för bankerna. I många fall handlar det om mycket skickliga bedragare, och det måste finnas en rimlighet i hur förberedda, skeptiska och insatta alldeles vanliga människor ska vara. Denna negativa samhällsutveckling är ett resultat av att det inte existerar system som stoppar dessa bedrägerier.

Det måste finnas säkerhetssystem som hjälper kunden att förstå vad som händer under ett bedrägeriförsök. Sveriges Konsumenter ger förslag på att det kan handla om olika säkerhetsåtgärder i form av en spärr eller någon form av tvåstegskoll för bankkunden. På så sätt har man möjlighet att ångra sig. Något annat som också skulle kunna övervägas vore att inte ha möjlighet att vara inne på sitt konto från två olika enheter samtidigt, eller logga ned ett nytt bank-id på en enhet samtidigt som man med hjälp av bank-id är inloggad på annan enhet. Oavsett säkerhetssystemens utformning existerar det inte ett tillräckligt bra banksystem för att stoppa dessa bedrägerier från att utföras.

Jag vill därför fråga statsrådet Niklas Wykman:

 

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att motverka bedrägerierna på betalningsmarknaden, i synnerhet att införa åtgärder för att bankerna ska strama åt säkerhetssystemen kring bank-id och Swish?