Fråga 2022/23:535 Taiwans deltagande i WHO och WHA

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

WHA (World Health Assembly), som är WHO:s beslutande organ, håller den 21–30 maj sitt 76:e möte. Ett land som är exkluderat från WHO och berövats sin observatörsstatus i WHA är Taiwan. Detta trots att landet är ett stort föredöme på hälsoområdet och skulle kunna bidra med mycket kunskaper och erfarenheter till hela världen.

I en debattartikel i Norrbottens-Kuriren den 6 april 2023 skriver Taiwans ambassadör Klement Gu att ”Peking tenderar att allt mer propagandisera sin egen ’ett Kina-princip’ som hävdar att Taiwan är en del av Kina och att inte kvalificerar för en observatörsstatus i WHA”.

Han skriver vidare att ”det finns ett stort utrymme för förbättringar kring Taiwans deltagande i Världshälsoorganisationen och dess styrande organ WHA. Covid-19-pandemin avslöjade WHO:s begränsningar och ingen kan lämnas kvar. I kampen mot covid-19 och liknande sjukdomar måste alla vara med på tåget. Omkring 7 miljoner människor världen över har dött hittills, hundratusentals av dem i onödan.”

Ambassadören menar att WHO:s internationella hälsoreglemente ger en rättslig ram för hantering av gränsöverskridande folkhälsohändelser och nödsituationer, men Taiwans Centers for Disease Control har inte inkluderats. Trots att Taiwan är ett stort regionalt transport- och resecentrum kan Taiwan därtill heller inte kontakta Världshälsoorganisationens kontor för västra Stillahavsregionen direkt. Men det värsta av allt, skriver ambassadören, är att ”Taiwan inte kan tillhandahålla information om virusövervakning till andra länder genom WHO:s globala system för influensaövervakning och influensarespons, kallat GISRS. En sådan koppling mellan Taiwan och WHO är inte bara Taiwans förlust utan också för världen. Om Taiwan skulle vara en WHA-observatör skulle alla sådana svårigheter lätt kunna övervinnas”.

Precis som ambassadören skriver behöver nu den sista biten av det "globala hälsopusslet" läggas på plats. Taiwan är den saknade biten i detta pussel. Taiwans hälso- och sjukvårdskapacitet har fått internationellt erkännande, har stimulerat den medicinska forskningen och har stärkt utvecklingen för att bidra till globala anti-pandemiska insatser. Att WHO fortsätter utesluta Taiwan är inte att agera för världens bästa.

Jag har ställt åtskilliga frågor till både tidigare och nuvarande regeringar om huruvida man avser att verka för att Taiwan inkluderas i Världshälsoorganisationens arbete och möten.

Svaren har varit att regeringen på olika sätt stöder Taiwans deltagande i WHO:s arbete och att Sverige är ett av flera länder som har uppmanat WHO:s generaldirektör att bjuda in Taiwan att delta som observatör vid Världshälsoförsamlingen.

På min senaste fråga (2022/23:360) om utrikesministern avser att verka för att Sverige under WHA:s 76:e möte gör ett uttalande om vikten av att Taiwan inkluderas och framgent får delta i Världshälsoorganisationens arbete och möten svarade ministern att ”Sveriges förberedelser inför Världshälsoförsamlingens möte pågår för närvarande i Regeringskansliet” och att ”regeringens utgångspunkt är fortsatt att det ligger i EU:s och Sverige intresse att Taiwan deltar i WHO:s arbete. Sverige stöder därmed att Taiwan ska kunna delta som observatör vid Världshälsoförsamlingens möte”.

Taiwans ambassadör vädjar i sin artikel att Sverige nu tar ”tillfället i akt som ordförandeland i EU att initiera och samordna alla EU:s medlemsländer för att gemensamt välkomna och hjälpa till med att sätta den sista biten av det globala hälsopusslet på plats så snart som möjligt”.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Är regeringens förberedelser inför Världshälsoförsamlingens möte klara, och avser ministern att ta tillfället i akt att som ordförandeland i EU initiera och samordna alla EU:s medlemsländer för att gemensamt välkomna Taiwan till Världshälsoorganisationens arbete och möten?