Fråga 2022/23:532 Lantmäteriets önskemål om uppdatering av lagen om spridningstillstånd

av Rickard Nordin (C)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

På senare tid har lagen om spridningstillstånd uppmärksammats både i riksdagen och i medierna. Den kraftigt ökade mängden ärenden hos Lantmäteriet har gjort handläggningstiderna orimligt långa och mörkertalet stort. Lantmäteriet talar själva om de problem som uppstår både för nyhetsmedier och blåljusmyndigheter. Dessa struntar ofta helt enkelt i att söka spridningstillstånd, då det inte är förenligt med en effektiv myndighetsutövning eller nyhetsrapportering.

Lantmäteriet själva har därför inkommit med en hemställan (anpassning av den rättsliga regleringen om spridningstillstånd) till regeringen för att minska problemen och korta handläggningstiderna. Ett exempel på justering är att öka den höjd som en person får flyga med fotografering på utan tillstånd, helt enkelt eftersom personen i fråga ändå skulle se en förbudsskylt på marken. Det finns också välbehövliga behov av uppdatering för att undanta myndigheter och andra aktörer med ansvar för liv, egendom och miljö samt brottsbekämpande ansvar från kravet på att ansöka om spridningstillstånd. Dagens situation är djupt otillfredsställande.

Min fråga till försvarsminister Pål Jonson blir därför:

 

Kommer regeringen att göra några justeringar i lagstiftningen mot bakgrund av den hemställan som Lantmäteriet skickat till regeringen?