Fråga 2022/23:529 Kollektivavtal vid offentlig upphandling

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Arbetslivskriminaliteten orsakar stor skada för såväl individerna som utnyttjas som för samhället. 26 miljarder försvinner i skattebortfall enligt delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. Det är pengar som skulle göra stor nytta i välfärden. Att komma åt arbetslivskriminaliteten är därför oerhört viktigt och något som bör prioriteras högt.

Byggbranschen är en av de branscher som pekas ut som mest utsatt. Samtidigt är detta en bransch som en längre tid har diskuterat problematiken, och det finns en bred samsyn mellan parterna i hur stort problemet är där seriösa företag slås ut av fuskande företag.

I en interpellationsdebatt den 17 mars debatterades arbetslivskriminaliteten inom byggbranschen med statsrådet Carlson. En fråga som ställdes i interpellationen men som statsrådet inte svarade på gällde kollektivavtal.

Parterna på svensk arbetsmarknad tar ett stort ansvar för att teckna kollektivavtal. Det är ett gemensamt regelverk för hur arbetsmarknaden inom den branschen ska fungera. Att stå upp för den svenska modellen är viktigt, och där är kollektivavtalen centrala. Men tyvärr har inte alla företag tecknat kollektivavtal.

Då offentliga upphandlingar har en stor del av ansvaret i byggbranschen frågade jag därför statsrådet om regeringen avsåg att göra något för att ge möjligheten att ställa krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Tyvärr fick jag inget svar då.

Med anledning av ovan vill jag därför fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta åtgärder för att göra det möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling inom byggbranschen?