Fråga 2022/23:528 Regeringens arbete med frågan om tidsomställningen

av Adrian Magnusson (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I flera år har frågan om slopandet av tidsomställningen till sommartid respektive vintertid diskuterats. Efter ett medborgarinitiativ i Finland år 2017 lyftes frågan till Europaparlamentet. Detta föranledde att EU-kommissionen tog tag i frågan och genomförde en enkät som alla medborgare i Europeiska unionen kunde svara på. EU-kommissionen och Europaparlamentet har därefter båda ställt sig positiva till att slopa tidsomställningen. Emellertid har frågan inte avgjorts av ministerrådet.Frågan väcker stort engagemang bland allmänheten. Det finns undersökningar som visar på ett starkt stöd för att slopa tidsomställningen. Det finns vidare uppgifter som tyder på att det sker fler olyckor i anslutning till tidsomställningen. Statskontoret har i sin rapport 2018:24 konstaterat att det finns både positiva och negativa effekter av tidsomställningen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Hur fortlöper statsrådets och regeringens arbete med frågan om slopandet av tidsomställningen?