Fråga 2022/23:515 Barnfattigdom

av Mats Wiking (S)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

Många barn i Sverige växer i dag upp i fattigdom och lever i oro över hur familjen ska klara ekonomin och om familjen ska kunna ha råd att bo kvar i lägenheten.

Rädda Barnen skriver i en rapport att 200 000 barn lever i ekonomisk utsatthet där var femte barn har en ensamstående förälder och hälften är barn till utrikes födda föräldrar. Rädda Barnen menar att barn som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället, tenderar att ha sämre betyg i skolan, oftare lever under osäkra boendeförhållanden och saknar en känsla av att kunna förverkliga sina drömmar.

Familjer blir i dagens Sverige vräkta, och 15 000 barn lever i hemlöshet. Vi ser att Majblomman fått en ökning med ansökningar på 65 procent. Det ansöks om vinterkläder och om busskort för att kunna ta sig till fritidsaktiviteter.

Civilsamhället gör en fantastisk samhällsinsats men menar också att de endast kan vara ett komplement och inte ska fylla samhällets ansvar.

I tider av lågkonjunktur, med höjda matpriser och kraftiga hyreshöjningar dras tumskruvarna åt ytterligare för de barn och familjer som redan har haft det tufft. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Vad gör regeringen åt barnfattigdomen?