Fråga 2022/23:511 Undantag från krav om nätkoncession

av Jessica Stegrud (SD)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Bristande överföringskapacitet är ett samhällsproblem som växer i takt med att elektrifieringen tilltar. Det tar även i dag alltför lång tid att bygga ut elnäten för att komma till rätta med det. Det kan dröja uppemot tio till tolv år för tillståndsprocesserna vid elnätsutbyggnad. Med anledning av det antog riksdagen nyligen ny lagstiftning på området som ska kunna korta processen med cirka två år, något som får anses vara ett nödvändigt första steg men som är långt ifrån tillräckligt.

Vid etablering av nya elledningar är det i dag en robust prövning med en omfattande miljöprövning. Det är även fallet när behov föreligger av att göra mindre omfattande förändringar, vilket bidrar till de långa ledtider vi nu ser i dag. En potential i att ytterligare minska tiden i tillståndsprocesserna vore att förenkla ytterligare när det gäller förtydligande om att ge undantag från krav om nätkoncession för verksamheter som redan har miljöprövats.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch följande:

 

Avser ministern och regeringen att lägga fram förslag om att ge undantag från krav om nätkoncession för verksamheter som redan har miljöprövats, och i så fall när?