Fråga 2022/23:507 Neddragning av antalet provorter för körkort

av Patrik Jönsson (SD)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Enligt uppgifter i medier avser Trafikverket att avveckla möjligheten att genomföra körkortsprov i Olofström den 31 maj. I april förra året togs möjligheten bort även i Strängnäs. Trafikverket hävdar att Olofström inte längre erbjuder en tillräckligt komplex trafikmiljö för uppkörning.

Att möjlighet till uppkörning med Trafikverkets inspektörer finns runt om i hela landet är viktigt av flera skäl. Att inneha körkort sänker trösklarna till arbetsmarknaden och underlättar att starta eget företag. Det ökar mobiliteten för den enskilde och ger rörelsefrihet även för det stora antal svenskar som bor på landsbygden.

Att på plats kunna göra förarprov enkelt, snabbt och billigt stärker en orts attraktivitet för näringsliv, boende och arbetsgivare. Det motsatta blir följden om möjligheten avvecklas och statens service till medborgarna försvinner.

Argumentet att Olofström inte är tillräckligt svårt att köra i kan rimligtvis appliceras på en lång rad av de 130 orter där Trafikverket i dag har provverksamhet. Olika landsändar ser olika ut, vilket historiskt inte har ansetts vara ett problem. Att dra en godtycklig gräns för hur svårkörd en tätort behöver vara för att uppfylla Trafikverkets testkriterier riskerar att öppna för betydligt fler nedläggningar runt om i landet i framtiden.

Nyligen gav regeringen Transportstyrelsen uppdraget att se över förarutbildningen för B-körkort, ett uppdrag som ska få fortgå till september 2024. I väntan på att Transportstyrelsen utvärderar dagens förarutbildning och lämnar förslag på åtgärder finns det all anledning att avvakta med beslut att lägga ned existerande och välfungerande provanläggningar.

Regeringen behöver, efter att Transportstyrelsen överlämnat underlag, ta ett helhetsgrepp på trafikutbildningens alla aspekter, från varför så många misslyckas med att ta sitt körkort till hur myndigheterna förvaltar sitt uppdrag och säkerställer förutsägbarheten i sin planering, vilket även inbegriper ett regionalt arbetsmarknads- och glesbygdsperspektiv.

Mot bakgrund av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

Vilka generella åtgärder avser statsrådet att vidta för att Trafikverket ska avvakta med sin pågående omstrukturering av de praktiska provmöjligheterna i väntan på att Transportstyrelsen avslutat sitt uppdrag att utvärdera den trafikutbildning som leder till B-behörighet?