Fråga 2022/23:500 Nya krav på heltidsaktiviteter i försörjningsstödet

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och är tänkt att främst träda in vid korta perioder av försörjningsproblem. De senaste åren har det totala antalet personer med försörjningsstöd minskat, tyvärr dock inte den grupp som långvarigt tar emot bistånd. Samtidigt visar forskning att långa biståndsperioder bidrar till ökade risker för bland annat ohälsa, fattigdom och utanförskap, vilket ytterligare försvårar individens möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

Därför har regelverket förändrats vid ett par tillfällen de senaste åren, och vi socialdemokrater har varit tydliga med att det ska införas en aktivitetsplikt som krav för försörjningsstöd. Utifrån detta arbetar också två utredningar som tillsattes under regeringen Andersson, en bokstavsutredning kring aktivitetsplikten (S2022/02323 2022-04-28) och en större statlig utredning kring försörjningsstödet (dir. 2022:124). Båda är tydligt inriktade på aktivitetsplikt och förslag på åtgärder och insatser för att öka drivkrafter och möjligheter till egen försörjning för personer som får försörjningsstöd.

Regeringens gjorde i helgen ett utspel kring det man valt att kalla ett nytt initiativ kring aktivitetskrav.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall: 

 

Vad, menar statsrådet, är det nya i regeringens utspel i förhållande till de utredningar som redan jobbar med förslag om heltidsaktiviteter som krav för försörjningsstöd, och vilket nytt uppdrag kommer vilken av utredningarna att få?