Fråga 2022/23:497 Höjda elnätsavgifter för småskalig elproduktion

av Monica Haider (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Solpaneler är förknippade med olika typer av avdrag för att stödja den hållbara utvecklingen, vilket gjort att många vågat investera i dem som en lösning för att på sikt sänka elräkningen. En del i detta är att sälja överskottselen ut på elnätet. I dag får majoriteten av dessa mikroproducenter av solel ett avdrag på nätavgiften, men nu kräver Energimarknadsinspektionen att nätavgifterna för alla med solpaneler ska höjas.

– En reduceringav nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder, vilket inte är förenligt med elmarknadsförordningen, som är ett EU-regelverk, skriver Energimarknadsinspektionen i ett besked. 

Enligt Svensk Solenergis uppskattningar berör det 130 000 hushåll. Beslutet kan ju innebära att utvecklingen av små produktionsanläggningar stannar av. Det är också olyckligt att man ändrar förutsättningarna för långsiktiga investeringar, och det verkar inte finnas någon konsekvensanalys av beslutet. 

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är:

 

Avser ministern att vidta några generella åtgärder mot bakgrund av vad som framförts ovan, och vilka åtgärder rör det sig om i så fall?