Fråga 2022/23:493 Återställande av lokala vägar som påverkas av ombyggnation

av Martina Johansson (C)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Trafikverket ska samverka med närboende, kommuner och näringsidkare i deras olika projekt. Jag har tidigare lyft upp Vrenabron i Nyköpings kommun som ett exempel där Trafikverket inte har lyckats med just det.

Nu har ministern snart haft sitt uppdrag i sex månader, och det är så länge en provanställning pågår. Jag har hittills inte upplevt att det är en viktig fråga för regeringen att samverka med närboende, kommuner och näringsidkare vid större projekt som Trafikverket är ansvariga för. Jag har lyft frågan vid flera tillfällen utan att få svar på hur ministern kommer att arbeta med att följa upp den lokala samverkan som han hänvisar till är Trafikverkets uppdrag. Liberal politik handlar om att alla människor ska kunna vara med och påverka det som sker i deras närhet, men regeringen verkar inte prioritera det.

Nu har det hänt som alla förstod skulle hända, förutom möjligen Trafikverket, att de flesta tar den närmaste (om)vägen och inte den väg Trafikverket hänvisar till, när man tvingas ta en omväg på två mil enkel resa varje dag.

Den närmaste (om)vägen är en grusväg som ägs av samfälligheten, och den är nu omöjlig att trafikera, även för dem som bor vid och äger vägen. De som bor där är nu mer isolerade än innan samhället växte fram.

Här borde Trafikverket gå in och finansiera återställningen av vägen eftersom de inte har säkerställt de lokalboendes och de lokala företagarnas inflytande och möjlighet till en rimlig tillfällig väg under ombyggnaden. Dessutom har bygget redan aviserats vara en månad försenat, så det är många mil extra som privatpersoner ska åka varje dag.

Min fråga till statsrådet Andreas Carlson är:

 

Kommer statsrådet att föreslå att Trafikverket ska få i uppdrag att återställa vägar som påverkas av tillfälliga omdragningar av vägar vid verkets trafikprojekt?