Fråga 2022/23:484 Förändrat krav på spridningstillstånd

av Victoria Tiblom (SD)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Sättet vi kommunicerar med varandra på har förändrats, och det nuvarande kravet på spridningstillstånd har blivit ett allt större ingrepp i yttrandefriheten. Kravet på spridningstillstånd innebär såväl idrottsliga som näringsmässiga hinder, exempelvis vid fotografering av fastigheter. Det försämrar även Sveriges konkurrenskraft och försvårar för våra fotografer att verka. Dessutom är handläggningstiden hos länsstyrelsen som godkänner bilderna för närvarande 40 arbetsdagar, vilket gör det omöjligt att publicera aktuella bilder. Det finns gott om exempel på det orimliga i detta, till exempel den fallskärmshopparklubb som inte kunde direktsända hoppen till åskådarna under pågående tävling, eller fastighetsmäklare som upplyser sina kunder om att det kan ta flera månader innan deras objekt kan marknadsföras.

Denna typ av restriktiv lag finns inte i något annat nordiskt land. Där har man i stället fokuserat på att man ej får fotografera i vissa områden, där det exempelvis finns skyddsobjekt. Det kan jämföras med Sverige, där man måste ansöka om tillstånd för att publicera en bild eller video. Naturligtvis ska vi inte märka ut alla våra skyddsobjekt på en karta, men ett alternativ är ju att markera områden där fotografering är tillåten utan krav på tillstånd.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Pål Jonson:

Avser ministern att förenkla kravet på spridningstillstånd så att Sverige är mer i fas med de nordiska grannländerna?