Fråga 2022/23:477 Nedskärningar inom folkhögskolan

av Niklas Sigvardsson (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Regeringens budget för 2023 slog som en rak höger mot folkbildningen och folkhögskolorna. Cirka 500 miljoner kronor försvann i och med att riksdagen antog regeringens budgetproposition. Runt om i landet ser vi nu hur folkhögskolor sliter med att få ihop sin verksamhet och hur många deltagare som kommer att kunna antas till hösten. Detta i tider av ekonomisk nedgång, då satsningar på utbildningar borde vara prioriterade. 

En av alla folkhögskolor som sliter hårt just nu är Södra Vätterbygdens folkhögskola (SVF), som ligger i Jönköping. I Jönköpings-Posten rapporterades den 21 mars 2023 om neddragningar som deras verksamhet kommer att behöva göra inför hösten, men också oro för hur framtiden ser ut efter det. Även vid ett verksamhetsbesök på folkhögskolan mottogs många oroliga tankar från elever, deltagare, lärare och ledning. Många var väldigt fundersamma över varför deras utbildning och chans till livslångt lärande skulle nedvärderas av regeringen och Sverigedemokraterna. 

Det är med anledning av de rapporter som nu kommer från folkhögskolevärlden intressant att se att regeringen trots nedgången i ekonomin inte funderar på att uppvärdera utbildningsinsatser utan i stället står fast vid sin nedskärningspolitik. 

Därför vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson följande:

 

Vad avser ministern att göra för att säkerställa att utbildningsplatserna inte fortsätter att minska utan i stället förstärks vid landets folkhögskolor?