Fråga 2022/23:474 Möjlighet för tillträdesförbud i butiker i Västmanland

av Åsa Eriksson (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Västmanländska medier har de senaste månaderna rapporterat om ökande problem med butiksstölder samt att de butiksägare som ansöker om tillträdesförbud nekas det.

Butiksstölder har varit ett problem länge, men nu begås fler och grövre brott, samtidigt som personalen är mer drabbad av sexuella ofredanden, hot och skadegörelse. När den socialdemokratiskt ledda regeringen lade fram lagförslaget om tillträdesförbud till butiker var syftet att säkra personalens och kundernas trygghet. Åklagarmyndigheten kan nu, efter ansökan, förbjuda en person att vistas i en butik om det finns risk för att personen kommer att begå fler brott eller allvarligt trakassera någon i butiken.

Bara 13 procent av ansökningarna om tillträdesförbud i Västmanland godkändes under det första året lagen fanns. Under 2022 minskade antalet ansökningar, vilket inte är konstigt när handlarna ser att det inte leder till något. Andelen ansökningar i Västmanland som nekades (87 procent) är högre än i resten av landet. I medierna uttalar företrädare för Åklagarmyndigheten att det förmodligen beror på okunskap. Det duger inte! Handlare, personal och kunder i Västmanland måste kunna känna sig trygga i butikerna.

Jag vill därför fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Avser ministern att vidta generella åtgärder så att lagen kan tillämpas på ett mer likartat sätt, eller avser ministern på annat sätt förbättra möjligheterna till tillträdesförbud?