Fråga 2022/23:467 Det svenska pantsystemet

av Martin Kinnunen (SD)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Sverige har ett av världens mest välutvecklande pantsystem. Vårt nuvarande pantsystem skapades 1984, och cirka 3 miljarder kronor har sedan dess investerats i den anläggning som tar emot förpackningsavfall i ett slutet kretslopp där aluminium och plast återvinns och blir till nya burkar och petflaskor. I dag har Sverige en återvinningsgrad av flaskor och burkar på närmare 90 procent. År 2021 pantades 2,4 miljarder förpackningar, vilket resulterade i 47 905 ton materialåtervunnen råvara. Därför är det olyckligt att EU nu vill tvinga Sverige att återinföra obligatoriska krav på återfyllningsbara förpackningar, i motsats till återvinningsbara.

I praktiken innebär återfyllningsbara dryckesförpackningar returglasflaskor, för svenskar kända som 33 centiliters- och 50-centilitersflaskor; de utgör i dag cirka 2,5 procent av alla förpackningar som svenska producenter av läsk, öl och vatten sätter på marknaden. Samtidigt utgör aluminiumburkar och petflaskor i dag 80 procent av förpackningarna.

Med en återvinningsgrad på 90 procent har vi enligt min uppfattning i hög grad redan genomfört en effektiv klimatomställning på förpackningsmarknaden. 

Om EU inför skarpa krav på att öka andelen återfyllningsbara dryckesförpackningar så skulle det backa den svenska dryckesmarknaden decennier bakåt i tiden, när människor kånkade på röda backar med öl och läskedrycker från mataffärer och Systembolaget. Jag tror inte att det vare sig är önskvärt från medborgarnas sida eller att det skulle addera någon miljönytta, inte minst då det sannolikt skulle tvinga fram ökad bilism i samband med mathandling.

Om EU-kommissionen tvingar oss att i stor skala återinföra returglasflaskorna kommer det att ha en negativ påverkan på framtida investeringar i retursystemet som krävs för att säkerställa en fortsatt hög insamling och tillgång till högkvalitativ återvunnen råvara. Något som är nödvändigt för att dryckesproducenterna ska kunna uppfylla kravet på ökad andel återvunnen plast i plastflaskorna, enligt samma direktiv. 

Det kommer även att bli en kraftig kostnadsökning för svensk bryggerinäring, och då inte minst för mindre bryggerier. Att investera miljontals kronor i ny tvättningsutrustning för returglasflaskor, nya produktionslinjer och dylikt är kostsamt, och inte en pålaga vi bör lägga på en industri som likt många andra kämpar med ökade kostnader i spåren av lågkonjunkturen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Vilka åtgärder avser Sveriges regering att vidta för att värna det svenska pantsystemet?