Fråga 2022/23:463 Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg

av Niklas Karlsson (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

I mars 2022 överlämnades utredningen Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg till regeringen. Utredningen tillsattes efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna i det så kallade januariavtalet. 

Syftet med utredningen var att undersöka olika frågor kring utformningen av ett nytt miljöstyrande system som ett alternativ till den eurovinjettavgift som i dag betalas för tunga godstransporter samt att bidra till att miljö- och klimatmålen nås och till förbättrad kontroll av regelefterlevnaden av yrkestrafiken. 

Den socialdemokratiska regeringen remitterade utredningen i maj 2022 med remisstid fram till den 1 oktober 2022. Därefter har det varit tyst. Regeringen har inte uttalat någon viljeinriktning utan hänvisar till att frågan lever och bereds. 

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

På vilket sätt bereds frågan i Regeringskansliet och hur avser ministern att gå vidare med frågan?