Fråga 2022/23:460 Adoptionsorganisationernas kontakt med departementen

av Nadja Awad (V)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Vänsterpartiet har under flera år jobbat aktivt med att uppmärksamma de oklarheter som råder kring internationella adoptioner som skett under andra halvan av 1900-talet. År 2018 uppmärksammade SVT Nyheter misstänkta oegentligheter vid adoptioner från Chile under 1970- och 1980-talen. Fattiga mödrar hade enligt SVT förmåtts att lämna ifrån sig sina barn under vad de trodde var en tillfällig period, men i själva verket hade dokument förfalskats och barnen adopterats bort till Sverige.

Som en del av vårt arbete träffar vi regelbundet olika föreningar för adopterade. Dessa föreningar jobbar med att stötta adopterade som vill söka sanningen om sina adoptioner och sin bakgrund. Dessa föreningar vittnar nu om att sedan riksdagen biföll Vänsterpartiets utskottsinitiativ om en utredning av internationella adoptioner till Sverige nekas de att ha samma kontakt med de olika departement som de haft kontakt med tidigare.

Jag vill därför fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att underlätta för adoptionsorganisationerna att ha kontakt med berörda departement?