Fråga 2022/23:453 Transport av infångad koldioxid

av Tobias Andersson (SD)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Regeringsunderlaget har i Tidöavtalet och i budgeten uttryckt stöd för CCS och satsat medel på detsamma. I det fortsatta arbetet på området kommer det att krävas en mängd åtgärder för att det faktiskt ska bli av – genomgående ska kostnadseffektivitet vara vägledande. Det talas bland annat om skattenedsättning för bio-CCS, statsstödsgodkännande för auktion av negativa utsläpp med mera.

Rent praktiskt krävs också lagändringar, bland annat rörande transport av infångad koldioxid. I dag finns flera begränsningar på hur det får transporterat, vilket i praktiken omöjliggör ett aktivt arbete med CCS då vi ändå inte kunnat transportera det till lagringsplatsen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen för att möjliggöra transporter av infångad koldioxid?