Fråga 2022/23:452 Minskat ekonomiskt stöd till folkhögskolor

av Ewa Pihl Krabbe (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

I år får Sveriges folkhögskolor och studieförbund en halv miljard mindre i statligt stöd. På Furuboda folkhögskola i Skåne blir man av med 35 studieplatser, och man överväger att lägga ned den tvååriga utbildning till undersköterska som nyligen startats.

På Valjevikens folkhögskola i Blekinge har man erbjudit undersköterskeutbildning i närmare 20 år, och man är med i Vård- och omsorgscollege. Trots tillräckligt med sökande var skolan tvungen att ställa in utbildningen, detta som en konsekvens av minskade statliga anslag i år. De elever som hade tänkt att utbilda sig till undersköterska, av vilka cirka 80 procent är kvinnor, riskerar nu att bli arbetslösa med alla dess konsekvenser i stället för att få en utbildning som det råder brist på.

Det är självklart att det är mycket svårt att göra en långsiktig planering för en längre utbildning när förutsättningarna är så oförutsägbara.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Avser ministern att vidta åtgärder så att folkhögskolorna kan fortsätta med utbildningar till bristyrken?