Fråga 2022/23:449 Återuppbyggnad av Klöverfjällsstugan

av Malin Larsson (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Norr om Borgafjäll ligger det vackra Klöverfjället och nedanför fjället stod tidigare Klöverfjällsstugan. Under tisdagen den 12 januari 2021 härjade en storm på fjället som totalförstörde denna stuga som stått pall för otaliga stormar under årens lopp. Tack vare den socialdemokratiska regeringens satsningar på vandringsleder kunde så sent som år 2020 en upprustad vandrings- och cykelled till Klöverfjällsstugan färdigställas. Stugan som var belägen drygt 900 meter över havet har funnits på plats sedan många årtionden tillbaka och har varit ett mycket populärt utflyktsmål.

Det var många människor som direkt engagerade sig i en återuppbyggnad av stugan, och en tjänsteperson vid Dorotea kommun hade en mycket bra dialog med alla engagerade och svarade snabbt på alla frågor. Tjänstepersonen fortsatte dessutom att löpande informera vad som hände under arbetets gång. Under 2022 meddelade kommunens tjänsteperson att frågan nu ligger på Näringsdepartementets bord för avgörande. Ny stuga är redan inköpt och ligger och väntar för transport och uppsättning.

Denna stuga har stått på samma plats under många årtionden och renarna har betat på fjällen runt omkring. Det är en och samma led som människor använt under alla år för att vandra och skida upp och ned till och från Klöverfjällsstugan. Denna led är dessutom nu sedan år 2020 upprustad med nya markeringar, nya spångar och nytt vindskydd efter vägen upp. Stugan var, och bör också i framtiden fortsätta vara, ett givet utflyktsmål och en trygghet för dem som befinner sig i denna vackra fjälldal.

En återuppbyggnad är överklagad, vilket ligger hos Klimat- och näringslivsdepartementet för avgörande.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Har ministern för avsikt att inom sitt ansvarsområde verka för en återuppbyggnad av Klöverfjällsstugan så snart som möjligt?