Fråga 2022/23:446 Reglerna i arbetslöshetsförsäkringen

av Teresa Carvalho (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Reglementet inom arbetslöshetsförsäkringen gör i dag gällande att arbetssökande aktivt ska söka lämpliga arbeten. Detta – att det ställs krav på människor att ta de jobb som finns – anser vi socialdemokrater är en helt rimlig ordning.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) konstaterar dock i en ny rapport att Arbetsförmedlingen brister i sin tillsyn bland annat när det kommer till att granska huruvida personer som söker arbete efter en tid vidgar sitt geografiska sökområde. Detta är uppgifter som måste tas på allvar, inte minst för att värna arbetslöshetsförsäkringens långsiktiga legitimitet. Vi socialdemokrater anser kort och gott att alla som kan jobba ska jobba, även om det för vissa kan innebära att man behöver flytta för att få ett jobb.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Avser ministern att ta några initiativ kopplade till uppgifterna i IAF:s rapport för att säkerställa de nuvarande bestämmelsernas efterlevnad?

Rapporten: https://iaf.se/globalassets/dokument/rapporter/2023-2024/2023-2-hur-arbetar-arbetsformedlingen-med-geografiskt-och-yrkesmassigt-sokomrade.pdf