Fråga 2022/23:445 Representationen i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap

av Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Regeringen har nyligen tillsatt ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Rådet syftar till att stärka den privat-offentliga samverkan, och deltagarna ska enligt regeringen representera en bred representation av organisationer.

Sammanlagt har 14 organisationer bjudits in till rådets första möte i slutet av mars, men förvånansvärt nog väljer regeringen att inte bjuda in stora delar av livsmedelssektorn – detta trots att de flesta bedömare betraktar den som en central del i svensk krisberedskap. Dels saknas livsmedelsindustrin, som förädlar och säljer de svenska råvarorna till de livsmedel som säljs i butikerna och äts på landets skolor, sjukhus, vårdhem och regementen, bland de inbjudna organisationerna. Dels saknas dagligvaruhandeln. Utan hela kedjan av livsmedelsaktörer från jord till bord kommer försörjningsförmågan på livsmedel påverkas negativt under påfrestande tider.

Att dessa aktörer väljs bort väcker förvåning även inom livsmedelssektorn. Sårbarheten där har på senare tid visat sig vid ett flertal tillfällen, exempelvis i samband med coronapandemin och vid Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i förra året. Sårbarheten uppenbarade sig också vid den hackerattack som drabbade Coops kassasystem i juli 2021.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin:

 

Avser statsrådet att ompröva representationen i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap så att hela livsmedelssektorn kommer att omfattas?